Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εναλλακτικό Cafe

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Γραφείου: Αντώνης Παρίσης
Email: aparisis@diakosmites.com
Έδρα: Ν. Μπελογιάννη 55, 18450 Νίκαια
Τηλέφωνα: 6989870953, 2104900207